Program Penilaian Kompetensi digital murid menerusi DCS berfokuskan kepada keberhasilan murid. Ia menggunakan pendekatan sacara gamifikasi yang mengukur tahap kompetensi digital melalui 3 domain utama iaitu Teknologi, Kewarganegaraan, Digital dan Kognitif. Program ini dibangunkan oleh MDEC bersama-sama KPM. Pada akhir permainan para pelajar akan menerima sijil secara automatik.

%d bloggers like this: