Persiapan guru-guru untuk pembukaan semula sekolah untuk murid-murid Tingkatan 1 sehingga Tingkatan 4 setelah mengambil kira langkah-langkah pencegahan dan persediaan dengan mematuhi SOP Pengurusan Pembukaan SSemula Sekolah (PKSS).

%d bloggers like this: