12 January 2019

Persatuan Ibu Bapa dan Guru SMK La Salle PJ telah mengadakan Mesy. Agungnya pada hari ini. Mesyuarat ini dapat sambutan daripada ibu bapa dan guru SMK La Salle PJ. En Sehar telah pun dilantik sebagai Yang Di-Pertua Persatuan Ibu Bapa dan Guru. Banyak perkara yang penting telah dibincang di Mesyuarat ini. Pihak sekolah berharap Persatuan Ibu Bapa dan Guru akan berkerjasama untuk meningkatkan prestasi sekolah dari segi fizikal, akademik dan juga kokurikulum.

‘Sapienta Et Caritas’

%d bloggers like this: